ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás rovnako dôležitá, ako kvalita služieb a produktov, ktoré Vám ponúkame.

Kontakty na našu spoločnosť:

PANTHER SERVICES s.r.o.
Letná 5
831 03 Bratislava

IČO: 36 762 482
DIČ: 2022357942
IČ DPH: SK2022357942

e-mail: objednavka@poctivechlebicky.sk

 

Aké informácie spracovávame a prečo?
Základné identifikačné údaje: meno, priezvisko a údaje o adrese ako názov ulice a popisné číslo, mesto, PSČ a štát sú potrebné na uzavretie a plnenie zmlúv, ako aj na vybavenie objednávok. V prípade firiem patria medzi základné identifikačné údaje názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH a meno a priezvisko zodpovednej osoby.

Kontaktné údaje: telefónne číslo a e-mail sú potrebné k poskytnutiu informácií o stave Vašej objednávky, k jej príprave na odber či k doručeniu. Zároveň Vás môžeme kontaktovať v prípade nezrovnalostí, komplikácií či zmien týkajúcich sa Vašej objednávky.

Počet a druh zakúpených produktov: informácia o Vašom nákupe sa uchováva pre prípad reklamácie.

Cookies: ich cieľom je uľahčiť nakupovanie na našom webe a zlepšovať jeho užívateľské prostredie.

Ako využívame Vaše osobné údaje, s Vašim súhlasom?
Ak si u nás objednáte, uchováme si Váš e-mail, na ktorý Vám môžeme zasielať obchodné oznámenia, to jest informácie o našich novinkách, zľavách, prípadne akciách.

Váš súhlas môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať. Stačí napísať na: objednavka@poctivechlebicky.sk .

Komu Vaše osobné údaje odovzdávame?
Informácie o prechádzaní stránok spracováva Google, Inc., a to pomocou nástroja Google Analytics, ktorý vďaka cookies umožňuje meranie a vyhodnotenie spôsobu užívania našich webových stránok.

Identifikačné údaje, údaje o adrese a kontaktné údaje môžeme odovzdať spoločnostiam a kuriérom v súvislosti s doručením Vašej objednávky. Ide len o taký rozsah, ktorý je nutný pre doručenie Vami objednaných produktov.

Niektoré údaje o Vás môžu byť spracované pre daňové, účtovné a právne účely. S databázami neobchodujeme, preto sú Vaše údaje u nás v bezpečí.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?
Informácie o nákupe, identifikačné údaje, údaje o adrese a kontaktné údaje si uchovávame po dobu dvoch rokov.

Uchovávanie niektorých dokumentov obsahujúcich osobné údaje ukladá aj legislatíva. Faktúry sa musia uchovávať po dobu desať rokov, účtovné doklady po dobu päť rokov.

Aké máte práva vo vzťahu k svojim osobným údajom?
Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom: môžete sa opýtať, aké osobné údaje o Vás evidujeme a čo sa s nimi v priebehu toho, čo sú u nás, dialo a bude diať.

Právo na opravu: pokiaľ nie sú Vaše osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, už aktuálne alebo sú nesprávne, môžete požiadať o ich opravu.

Právo vzniesť námietku: v prípade, že sa domnievate, že spracovávame osobné údaje nad rámec nášho oprávneného záujmu zamedziť opakovanému objednávaniu a nevyzdvihnutiu produktov, môžete proti takémuto spracovaniu vzniesť námietku.

Právo na výmaz (tzv. právo „byť zabudnutý“): na Vašu žiadosť musíme vymazať všetky osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme. Môže sa ale stať, že bude existovať iný dôvod, ktorý nás oprávňuje, či zaväzuje údaje uchovať (napr. povinnosť plynúca zo zákona o účtovníctve, atď.) a v takom prípade výmaz nemôžeme urobiť.

Právo na obmedzenie spracovania: v niektorých prípadoch osobné údaje môžeme uchovávať, ale nesmieme s nimi nakladať. Napríklad: pokiaľ popriete presnosť údajov a my potrebujeme Vaše oznámenie overiť; ak sú osobné údaje spracovávané neoprávnene, ale neprajete si, aby sme ich vymazali a miesto výmazu požiadate len o obmedzenie spracovania; pokiaľ už osobné údaje nepotrebujeme, ale požiadate o ich uchovanie pre uplatnenie Vašich právnych nárokov; pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu, a to po dobu, než overíme, či budú osobné údaje ďalej spracovávané v našom dôležitom záujme alebo ich spracovávať nebudeme.

Právo na prenositeľnosť údajov: na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na základe zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli, súhlasu a zároveň ich spracovávame automatizovane. Takéto údaje Vám poskytneme v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Poprípade tieto údaje môžeme odovzdať správcovi, ktorého určíte, pokiaľ ale s odovzdaním bude súhlasiť.

Sú Vaše osobné údaje u nás v bezpečí?
Samozrejme, všetky osobné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

V Bratislave, dňa 31. 8. 2021